جدیدترین اثر استاد حسن میلانی منتشر شد (۲۳ اسفند ۱۳۹۲)

Untitled

لینک دانلود

هیچ کس در فهم قرآن، حتی به بیان پیامبر هم نیاز ندارد!
فقط قرآن! برای ما و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به طور مساوی
انکار سنت، در لفافه اثبات آن!
آیا ایشان واقعا سنت را قبول دارند؟!
تهمت ظنی الدلاله بودن همه قرآن!
ادعای “خود کفایی قرآن”! از یک طرف
و اقرار به لزوم سنت! از طرف دیگر
تقلید ممنوع! مگر از من!
اثبات یا ردّ وحدت وجود؟! و خطا در فهم مذهب سوفیسم
تفاوت با وهابیان
نمونهای از فتاوای بینیازان از عترت! در مکتب خودکفایی قرآن
نمونه پاسخهای مکتب خود کفایی قرآن به منتقدان
اعتراف به اشتباهات در آخر عمر
هدایتهای آسمانی برای تارکان بدعت و متمسکان به قرآن و عترت

دسته‌ها: مقالات, کتابها | ۱ نظر