مناظره۵ (۷ اردیبهشت ۱۳۹۱)

مناظره استادمیلانی با آقای غرویان

استاد میلانی
غرویان

حتما گوش کنید خیلی زیباست.

در این مناظره آقای غرویان در بین بحث مجلس را ترک میکنند.

دانلود(صوتی)

دسته‌ها: مناظرات | نظری وجود ندارد