نوشته‌ی متحرک (!!!هرگز این نوشته را پاک نکنید!!!) (۳۰ شهریور ۱۳۸۷)

ایاک ان تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما  قال : بپرهیز از اینکه غیر از حجت معصوم الهی کسی را پیش داشته و هر چه می گوید از او بپذیری.

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده | نظری وجود ندارد