توحید فائق (۲۱ دی ۱۳۸۹)

دانلود کتاب

ترجمه

التوحید الفائق فی معرفه الخالق

 

 تألیف: السید علی البهبهانی

 

 تقدیم و تعلیق:ماجد الکاظمی

 

سخن درباره حضرت علامه سید علی بهبهانی(ره)مجال بیشتری را می‌طلبد تابتوان همه ابعاد شناخته و ناشناخته‌اش راتوصیف نمود. آنچه بیش از همه ویژگیهای علمی واخلاقی این مرد راچون تمامی اسلاف گذشتگانش نمایانتر می‌سازد، ویژگی تقوا وروحیه شجاعت وشهامت علمی ایشان در بیان وشناساندن حق وحقیقت است. او که درورای تحقیق‌های منصفانه، سرآمد پژوهندگان بود، چون به حقیقتی نایل می‌گشت ازبیان ونمود آن، هرچند در کام دیگران تلخ آید، فروگذار نبود. این همان نکته‌ای است که شخصیت این دانشمند الهی محقق، فقیه علوم آل بیت عصمت وطهارت(ع) وفیلسوف ربانی ومعلم اخلاق را از سایرین نمایانتر می‌نماید.

او درکتابش به نام«التوحید الفائق فی معرفه الخالق» که درموضوع «توحید» به رشته تحریر در آمده است با توان پژوهندهگی بسیار، وشجاعت محققان منصف درآغازین صفحه آن نگاشت «هذا کتابنا ینطق بالحق» ودیگران رابا این کلام نورانی به مطالعه وبررسی کتاب گرانسنگ خود برانگیزاند.

اگرچه بسیاری از دانشمندان الهی پیرامون موضوع شریف «توحید» قلم زده‌اند وبرای اثبات وجود خداوند متعال به بیان استدلالهای عقلی، ریاضی، فلسفی وعلمی وحسی پرداخته‌اند ولی آنچه کتاب علامه فرزانه بهبهانی‹ره› رااز دیگر نگاشته‌ها متمایز می‌سازد. همانا بیان حقایق ناب مستفاد از براهین عقلی وعلمی مؤیّد به آیات وروایات بسیاری از مسائل فلسفی را که جزو امور بدیهی قرار می‌گرفت، در بوته نقد وبررسی محققانه خود قرار داد وسستی اندیشه‌هایی را که به عنوان حق وحقیقت معرفی می‌شد، برملا ساخت.

ویژگیهای این کتاب فلسفی واندیشه‌های او رامی‌توان بطور خلاصه در موارد ذیل معرفی نمود:

الف) تحقیق در مورد اصالت وجود وبی محتوا بودن آن.

ب) بطلان مسأله اشتراک وجود.

ج) بطلان قاعده »الواحد لایصدر منه الواحد«.

د) ردّ سنخیت بین علت ومعلول ودرنتیجه عدم پذیرش وجود سنخیت بین خالق ومخلوق.

وبسیاری از نکات فلسفی الهی، که خواننده محترم با مطالعه دقیق وموشکافانه این کتاب شریف بدان واقف خواهد گشت.

علامه بهبهانی(ره) مجتهدی بود که در هیچکدام از دانشهای فلسفی، اصولی وفقهی و سطحی نگر که دربسیاری از علوم، مطالب نو وبدیهی را با توان علمی واجتهادی خویش مطرح ساخت.

اوبا استخراج واستنباط حق هرچند دربرابر قواعد فلسفی می‌بود، بیان نمود وبیان حق رابر هرگونه مصلحت اندیشی فلسفی مقدم شمرد.         

ومخفی نماند که مسأله توحید خیلی مهم است وسرنوشتی است همان طوری که خداوند متعال فرموده‌اند«ان الله لا یغفر ان یُشْرک به ویغفرما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد افترى اثماً عظیما[۱]» یعنی: خداوند (هرگز) شرک را نمی‌بخشد وپایین‌تر از آن را برای هرکس بخواهد می‌بخشد وآن کس که برای خدا شریکی قرار دهد گناه بزرگی مرتکب شده است، و»انه من یشرک بالله فقد حرّم الله علیه الجنه[۲]« یعنی: زیرا هر کس شزیکی برای خدا قرار دهد خداوند بهشت رابر اوحرام کرده است، وهمچنین »ومن یشرک بالله فکانما خرَّ من السماء فتخطفه الطیر أوتهوی به الریح فی مکان سحیق[۳]« یعنی: وهرکس همتایی برای خدا قراردهد گویی از آسمان سقوط کرده وپرندگان(دروسط هوا) اورا می‌ربایند ویا تندباد اورا به جای دور دستی پرتاب می‌کند.

وغیر ازاین آیات بنابراین انسان عاقل وعاشق حقیقت باید هوای نفسانی خود رادور کند واز تعصب پرهیز کند چون مسأله توحید سرنوشت انسان به او بستگی دارد ونمی‌شود از این مسأله صرف نظر کرد.

سؤالهایی درباره توحید:

۱) آیا خداوند جل و جلا مساوی وجود است؟ و آیا از خداوند غیر از وجود چیزی صادر نمی‌شود؟

۲) آیا خداوند متعال کل وجود است؟

۳) آیا خداوند صرف الوجود است؟

۴) آیا موجودی که حقیقتش بسیط است کل و تمام اشیاء است؟

۵) نظریه فیض‌ الهی چیست؟

۶) آیا جهان مظهر وجود خداوند جل وعلا است؟

۷) آیا خداوند عز و جل در وجود تجلی پیدا کرده و آسمان، زمین و انسان و ملک شده است؟

۸) آیا جهان سایه خداوند عز و جل است؟

۹) آیا خداوند، اشیاء را از وادی عدم آفرید؟

۱۰) آیا وجود مخلوقات باعث ممانعت از وجود خداوند عز و جل شده است؟

۱۱) اگر حقیقت وجود متعدد است آیا مرزی بین خالق و مخلوق هست؟

۱۲) آیا اراده خداوند متعال جزء صفات ذات است یا صفات افعال؟

۱۳)آیا اراده خداوند(جل‌وعلا) ذاتی است؟

۱۴) آیا درست است که واحد بیش از یک مخلوق نمی‌آفریند؟

اینها مجموعه پرسشهائی است که فهم مبانی عقلی مصنف را ساده می‌نماید وما آنها را به ترتیب پاسخ خواهیم داد؛ و از میان این پاسخ‌ها، جواب سؤالهای دیگری فهمیده خواهد شد همانگونه که در سؤال از تفاوت میان توحید مبنی بر اصالت وجود با توحید مبنی بر اصالت ماهیت خواهد آمد و مطالبی دیگر مانند آن.


[۱]النساء آیه ۴۸

[۲]المائده آیه۷۲

[۳]الحج آیه۳۱

دسته‌ها: کتابها | نظری وجود ندارد